โครงการจัดการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ให้พนักงานส่วนตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 1...

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

                      องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...

อ่านเพิ่มเติม...
"ทะเลชุบศรน่าอยู่ เสริมสร้างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ควบคู่ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาอหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็ก กองการศึกษา
    ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาอหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็ก กองการศึกษา
  • สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตองปุ
    สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตองปุ
  • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บริเวณถนนซอยโคกขยาย 3 ถึงวัดสิงหล
  • สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖,๙

กิจกรรมทะเลชุบศร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตร ...
                      องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ...

สถิติการเข้าชม

610
TodayToday53
YesterdayYesterday46
This_WeekThis_Week415
This_MonthThis_Month610
All_DaysAll_Days610