ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2.png6.png0.png7.png2.png
วันนี้142
เมื่อวาน126
สัปดาห์นี้268
เดือนนี้142
รวม26072

Visitor Info

  • IP: 3.237.67.179

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
ราย

Login Form

แหล่งท่องเที่ยว

  

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนิโครธ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :   
latitude :   
longitude :   
รายละเอียด :  วัดนิโครธ เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ปรากฎประวัติการก่อสร้าง แต่จากร่องรอยแนวฐานปรางค์สามยอดที่เป็นศิลาแลงและโบราณวัตถุต่างๆโบราณที่ทำด้วยศิลา สันนิษฐานว่า จะเป็นศาสนสถานในสมัยลพบุรี สำหรับศาลเจ้าพ่อเทพสร้างขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2477 โดยใช้ศิลาแลงก่อขึ้นเป็นอาคารเล็กๆ สันนิษฐานว่า องค์เจ้าพ่อเทพนั้นน่าจะเป็นเทวรูปประกอบสถานของปราค์เก่าองค์ในองค์หนึ่ง เมื่อปรางค์เก่าชำรุดพังทลายลงจึงสร้างใหม
การเดินทาง :  เดินทางจากศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ไปทางข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเลาะทางรถไฟ สุดทางเลี้ยวขวาเลาะหลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เลี่้ยวซ้ายลงทางแยกไปท่ากระยาง ผ่าานหลังวัดตองปุ วัดนิโครธอยู่ทางด้านซ้ายมือ

 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์วัดไก่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.ทะเลชุบศร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :   
latitude :   
longitude :   
รายละเอียด :  เจดีย์เก่า ซึ่งในปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมลงอย่างมาก
การเดินทาง :  เดินทางจากวงเวียนสระแก้ว ไปทางอำเภอบ้านหมี่ เส้นคันคลอง เลี้ยวขวาแยกไฟแดง ข้ามสะพาน 6 เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านดินสอพอง อยู่ติดกับศูนย์ OTOP ตำบลทะเลชุบศร

 
 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ต.ทะเลชุบศร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :   
latitude :   
longitude :   
รายละเอียด :  เป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ เมืองลพบุรีสมเด็จพระนารายณ์ฯโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อทรงสำราญพระราชอริยาบถ บันทึกของชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ประพาสป่าล่าช้างบริเวณภูเขาทางทิศตะวันออก แล้วจะกลับเข้าเสด็จประทับ ณ พระที่นั่งองค์นี้ สร้างขึ้นในปีใดในรัชกาลของพระองค์ไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการที่พระองค์ได้ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากประเทศฝรั่งเศส ณ พระที่นั่ง ใน พ.ศ. 2228 จึงเป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่าพระที่นั่งเย็นได้สร้างก่อน พ.ศ. 2228
การเดินทาง : 

ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร ห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 4 กม. เดินทางโดยใช้เส้นทางจากวงเวียนสระแก้ว ออกไปทางเส้นคันคลองบ้านหมี่ แล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกไฟแดง ข้ามสะพาน 6 (ข้ามคลองชลประทาน) จะผ่านบ้านพักมณฑลทหารบกที่ 13 ศาลเจ้าพ่อปากจั่น เลยศาลเจ้าพ่อปากจั่นมาซัก 50 เมตร แล้วจะมีทางแยกซ้ายมือเข้าซอยพระที่นั่งเย็น

 
 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบสถ์เก่าแก่วัดตองปุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ทะเลชุบศร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :   
latitude :   
longitude :   
รายละเอียด :  วัดตองปุ วัดนี้เป็นวัดมอญ คำว่าตองปุแปลว่า เป็นที่รวมพลทหารที่จะไปออกรบ อยู่หลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตำบลทะเลชุบศร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญวัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน สันนิษฐานว่าได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศิลปกรรมที่พบ ส่วนหนึ่งมีรูปแบบเป็นของกลุ่มชนมอญหรือลาว ได้แก่ หลักไม้จำหลักเก็บพระคัมภีร์ในพระอุโบสถ และลาย รดน้ำบานประตูพระวิหาร วัดตองปุเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนสถานสมัยอยุธยา ที่คงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ และมีพระภิกษุใช้ประโยชน์อยู่ โดยเฉพาะในเขตพุทธาวาสที่มีสิ่งก่อสร้างสมบูรณ์ ตามคติการสร้างวัดของคนในสมัยอยุธยาประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหาร ฐานมีลักษณะเป็นฐานปัทม์ หย่อนท้องช้าง ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาทรายนาคปรกปางสมาธิศิลปลพบุรี อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ จำนวนมากใบเสมาหินคู่สมัยอยุธยา ศาลาการเปรียญมีฐานแอ่นโค้ง เจาะช่องหน้าต่างโค้งแหลม หลังคามุงด้วย กระเบื้องกาบกล้วย หอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมทรงปราสาทห้ายอด ศาลาพระศรีอาริย์และกลุ่มพระเจดีย์น้อยใหญ่จุดสักการะ พระพุทธรูปนาคปรกศิลาทรายศิลปสมัยลพบุรี ประดิษฐานภายในพระวิหารและพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา และยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญเหลืออยู่เพียงชิ้นเดียวในเมืองไทย คือ ที่สรงน้ำพระโบราณ หรือที่เรียกกันว่า น้ำพุสรงน้ำพระ เก็บรักษาไว้ที่วัดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมี หอไตร คลัง และหอระฆัง ที่ควรชม
การเดินทาง :  อยู่หลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เส้นเข้าประตูด้านข้างศูนย์สงครามพิเศษ

  

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านดินสอพอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.ทะเลชุบศร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :   
latitude :   
longitude :   
รายละเอียด :  หมู่บ้านดินสอพอง ลพบุรี ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย แหล่งผลิตอยู่ที่ หมู่บ้านหินสองก้อน (ริมคลองชลประทาน) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง (บริเวณสะพาน 6) เป็นหมู่บ้านที่มีการทำดินสอพองกัน แทบทุกครัวเรือน และบริเวณนั้นจะมีดินสีขาว เรียกกันว่า ดินมาร์ล มีเนื้อเนียนขาว ละเอียดแน่น จึงไม่เหมาะแก่การปลูกพืช แต่ด้วยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ได้นำมาผลิตเป็นดินสอพอง ซึ่งสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายชนิดเช่น แป้ง เครื่องสำอาง ยาสีฟัน ตกแต่งผิวเครื่องเรือน เป็นต้น
การเดินทาง :  เดินทางจากวงเวียนสระแก้ว ไปทางอำเภอบ้านหมี่ เส้นเลี่ยบคลองชลประทาน ข้ามสะพาน 6 เลี้ยวซ้ายสู่หมู่บ้านหินสองก้อน

 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อปากจั่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ต.ทะเลชุบศร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :   
latitude :   
longitude :   
รายละเอียด :  ศาลเจ้าพ่อปากจั่น สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ใช้เป็นประตูระบายน้ำจากทะเลชุบศรไปยังพระราชวังนารายณ์ฯ ต่อมาชาวบ้านได้สร้างศาลขึ้น และอัญเชิญเทวรูปมาประดิษฐานเพื่อกราบไหว้บูชา ศาลเจ้าพ่อปากจั่น ศาลนี้อยู่บริเวณริมถนน เป็นศาลที่มีรูปลักษณ์ยืนอยู่ในซุ้ม เป็นศาลที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นปากท่อส่งน้ำจากนอกเมืองเข้ามาในเมือง และเป็นบริเวณที่สมเด็จพระนารายณ์ได้มาทำลอบดักสัตว์โดยใช้จั่นในการดักสัตว์ ในเวลาต่อมาจึงปรากฏเป็นศาลที่เรียกว่า "ศาลปากจั่น" เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในละแวกนี้
การเดินทาง :  เดินทางจากวงเวียนสระแก้ว ไปทางอำเภอบ้านหมี่ เลี่ยวซ้ายแยกไฟแดง ข้ามสะพาน 6 ผ่านบ้านพักมณฑลทหารบกที่ 13 อยู่ด้านขวามือ ตรงข้ามกับทางเข้าสนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ 13

 

 

FB banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11
banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17
banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23
banner24 banner25 banner26