ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2.png6.png2.png3.png8.png
วันนี้42
เมื่อวาน110
สัปดาห์นี้434
เดือนนี้308
รวม26238

Visitor Info

  • IP: 3.237.67.179

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

2
ราย

Login Form

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

     แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
     แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558
     แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
     แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

------------------------------------------------------------------------------------------------

งบประมาณรายจ่าย

     ....................................................
     ....................................................
     ....................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนการจัดหาพัสดุ

     แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
     แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     รายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
     รายงานผลปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 1
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
     ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 2
     ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 3
     ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาส 4
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

------------------------------------------------------------------------------------------------

 ผลการดำเนินงาน

     งบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2558
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2561
     
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ ไตรมาสที่1 งบประมาณประจำปี 2561
     
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ ไตรมาสที่2 งบประมาณประจำปี 2561
     
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ ไตรมาสที่3 งบประมาณประจำปี 2561
     
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ ไตรมาสที่4 งบประมาณประจำปี 2561
     
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ ไตรมาสที่1 งบประมาณประจำปี 2562
     
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ ไตรมาสที่2 งบประมาณประจำปี 2562
     รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ ไตรมาสที่3 งบประมาณประจำปี 2562 
     รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ ไตรมาสที่4 งบประมาณประจำปี 2562

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข้อบัญญัติ

     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563
     ข้อบัญญัติปี 2562
     ประกาศข้อบัญญัติ 2562
     ข้อบัญญัติงบประมาณ-พ.ศ. 2561
     ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณปี 2560
     งบประมาณรายจ่าย อบต.ทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     ประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมสภา

     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (15 พฤษภาคม พ.ศ.2561)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (30 มีนาคม พ.ศ.2561)
     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (29 ธันวาคม พ.ศ.2560)
     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (3 ตุลาคม พ.ศ.2560)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (29 ธันวาคม พ.ศ.2560)
     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (4 ตุลาคม พ.ศ.2560)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (15 สิงหาคม พ.ศ.2560)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (7 สิงหาคม พ.ศ.2560)
     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (15 มิถุนายน พ.ศ.2560)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (6 มีนาคม พ.ศ.2560)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 (15 กรกฏาคม พ.ศ.2556)
     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 (9 สิงหาคม พ.ศ.2556)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 (15 มกราคม พ.ศ.2557)
     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 (14 พฤษภาคม พ.ศ.2557)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 (30 มิถุนายน พ.ศ.2557)
     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 (12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 (15 ธันวาคม พ.ศ.2557)
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 (18 กรกฏาคม พ.ศ.2557)

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FB banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11
banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17
banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23
banner24 banner25 banner26