ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2.png6.png0.png7.png8.png
วันนี้148
เมื่อวาน126
สัปดาห์นี้274
เดือนนี้148
รวม26078

Visitor Info

  • IP: 3.237.67.179

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
ราย

Login Form

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอีเลคทรอนิกส์ (E-Bidding)

สัญลักษณ์ อบตjpg

2563-07-29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้าน พ.ต.เสน่ห์ เที่ยงอินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2563-04-24 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
                    ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอีเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-09-18 โครงการจัดทำป้ายประติมากรรมบอกถนนและซอยในตำบลทะเลชุบศร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2018-07-05 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน หมู่ที่ 3 บริเวณริมคลองเรือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-06-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนหย่อม) ปปช.07
2018-05-25 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2018-05-25 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ กองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2018-05-08 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงที่ดินสาธารณะประโยชน์
2018-04-26 ประกวดราคาจัดซื้อกล้อง CCTV
2018-02-28 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องสำนักงาน อบต.ทะเลชุบศร ด้วยวิธี e-bidding
2018-02-05 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด จำนวน 5 รายการ
2017-4-24 ประกาศผลสอบราคา โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 2
2017-12-03 รายงานขอจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2017-12-03 รายงานขอจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2017-12-03 รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2017-11-21 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2017-11-21 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำงบประมาณ 2561
2017-11-19 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2017-10-17 ประกาศตรวจรับงานปรับปรุงทาสีรั้วรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค(งวดสุดท้าย)
2017-10-02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2017-08-22 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3
2017-08-15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณซอยสกุลจินดาเชื่อมต่อหมู่ที่ 7
2017-08-04 โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน หมู่ที่ 2-3 บริเวณเลียบคลองเรือก
2017-08-04 โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 6 บริเวณซอยอยู่เย็นเป็นสุข(ซอยบ้าน ดร.ปัญญา)
2017-08-04 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณซอยขวัญนิล
2017-08-04 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 บริเวณซอย 1
2017-08-04 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณซอยแสงสว่างถึงบ้านนายสมพร ก้านนาค
2017-08-04 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายบุญชู หิรัญแย้ม (หลัง OTOP)
2017-08-04 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บริเวณทางเข้าซอยเจดีย์ 3
2017-08-04 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บริเวณซอยโชคชัย 6 (ซอย 2)
2017-08-04 โครงการขุดลอกคลองและผนังทั้งสองด้าน หมู่ที่ 4 บริเวณข้างวัดสะพานอิฐ
2017-07-26 โครงการปรับปรุงฯ ถนน พร้อมท่อ หมู่ 7 ซอยสุขใจ
2017-07-26 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณซอยโชคชัย 6
2017-07-26 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณซอยโชคชัย 5
2017-07-26 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดิน หมู่ 2
2017-07-26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บริเวณซอยโรงมะพร้าว
2017-07-21 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับฯ โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 5
2017-07-20 ขอเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุและค่่าแรงงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ
2017-07-19 ขอเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุและค่าแรงงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมคืนผิวจราจร หมู่ที่ 6
2017-07-18 โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณแยกโรงแรมพีพีอินน์
2017-07-17 โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7-8 บริเวณหน้าโรงแรมพีพีอินน์ถึงถนนสายปากจั่น-หนองบัวขาว
2017-07-17 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณซอยปู่น่วมแสง
2017-07-17 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 1 บริเวณวัดสิงหลไปสะพานหกบาทในส่วนที่ชำรุด
2017-07-07 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมคืนผิวจราจร หมู่ที่ 6
2017-07-07 โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 6
2017-07-07 โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3
2017-07-07 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ
2017-06-27 โครงการปรับปรุงถนนคสล หมู่ที่ 2 บริเวณหมู่บ้านท่ากระยางซิตี้โฮม
2017-06-21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ม.7
2017-06-21 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบฯ ม.5
2017-06-21 ประกาศผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผุ้ได้รับ ม.5
2017-06-21 ประกาศผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผ้ได้รับฯ ม.7
2017-06-21 ประกาศผู้ชนะ ม.5
2017-06-21 ประกาศผลสอบ ม.1
2017-06-15 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2017-06-15 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ
2017-06-15 ประกาศหลักเกณฑ์ โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7-8
2017-06-15 ประกาศหลักเกณฑ์ โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 1
2017-06-15 ประกาศวิธีการคำนวนราคากลาง ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7-8
2017-06-15 ประกาศวิธีการคำนวนราคากลาง ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 1
2017-06-15 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ หมู่ 7
2017-06-15 ประกาศประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7-8
2017-06-15 ประกาศประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 1
2017-06-09 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบฯ โครงการปรับปรุงถนน
2017-06-09 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน (แยก พีพีอินฯ)
2017-06-09 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับคัดเลือก
2017-06-09 ประกาศรายชื่อผุ้ซื้อฯ (แยก พีพีอินฯ)
2017-06-09 ประกาศผลสอบราคา(สมูบรณ์ เปี่ยมมา)
2017-06-09 ประกาศผลสอบราคา(แยก พีพีอินฯ)
2017-06-05 ปร.วิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 5
2017-06-05 ปร.วิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7
2017-06-05 โครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 5 บริเวณซอยข้างโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี (ฝั่งทิศตะวันตก)
2017-06-05 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอยทิพย์วรรณ
2017-06-05 คัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 5
2017-06-05 คัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7
2017-05-25 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7
2017-05-25 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อฯ หมู่ 7
2017-05-25 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7
2017-05-25 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7
2017-05-25 โครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7
2017-05-25 โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7
2017-05-25 คัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7
2017-04-30 ประกาศหลักเกณฑ์โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณซอยโชคชัย 3
2017-04-30 ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณซอยโชคชัย 3
2017-04-30 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณซอยโชคชัย 3
2017-04-24 ประกาศผู้ไม่มีส่วนร่วม โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 2
2017-04-24 ประกาศผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 2
2017-04-04 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2560
2017-04-04 ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ถนน ม.2 ซิตี้โฮม
2017-04-04 ประกาศสอบฯ ถนน ม.2 ซิตี้โฮม
2017-04-04 บันทึก คณะกรรมการราคากลาง ปรับปรุงถนน ม.2
2017-03-23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2017-03-23 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อของ ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับคัดเลือก โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
2017-03-23 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล.
2015-11-04 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาอหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็ก กองการศึกษา
2015-09-01 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตองปุ
2015-08-15 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บริเวณถนนซอยโคกขยาย 3 ถึงวัดสิงหล
2015-08-10 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่1 บริเวณทางเข้า อบต.วังสิงหล
2015-07-29 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2015-07-29 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บริเวณถนนหกบาท
2015-07-27 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ บริเสณซอบ ๕
2015-07-20 ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2015-07-16 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 บริเวณซอย4
2015-07-15 ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่๗
2015-07-13 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7,8 บริเวณซอยปู่จันทร์
2015-07-09 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๑ บริเวณถนนซอบโคกขยาย๒ ถึงแยกถนนหกบาท จำนวน๓ช่วง
2015-07-03 ประกาศผลสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.7,8 บริเวณซอยปู่จันทร์
2015-07-01 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่7,8
2015-07-01 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่5 บริเวณซอย4
2015-07-01 ประกาศผลสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่7,8
2015-05-29 สอบราคาซื้อรถยนต์
2015-05-26 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8-9 บริเวณซอยนพรัตน์เชื่อมต่อซอยพรหมรักษา
2015-05-26 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณซอยกลุ่มบ้านนางสำเภา อ่ำศรี
2015-05-22 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณซอยอ่างแก้ว
2015-05-21 แบบรายงานการสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามประจำเดือนเมษายน๒๕๕๘
2015-04-23 ประกาศสอบราคาจ้างว่างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณซอยโคกขยาย 1 (แยกขวา)
2015-03-20 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างถนนหมู่ที่8 บริเวณซอยเทพศิริถึงโรงแรม 555
2015-02-26 ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงทางเข้าถนนซอย๒ และรางระบายน้ำ คสล.
2015-01-19 สอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่1 บริเวณซอย4
2015-01-19 สอบราคาโครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำ 2 ซ้าย หมู่ที่ 1,2,4
2015-01-19 สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณบ้านพักข้าราชการ มทบ.13 หมู่7
2014-09-08 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
2014-09-02 ประกาศ ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณหน้าโรงแรมโออิชิ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5
2014-08-13 สอบราคาจ้างโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกส์ซ่อมผิวจราจร หมู่ที่ ๑
2014-07-23 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณซอยโคกขยาย 1
2014-07-21 ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณซอยโคกขยาย 1
2014-07-21 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง
2014-07-16 ประกาศสอยราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดสิงหล-ถนนหกบาท หมู่ที่ 1-2
2014-07-02 ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมด้าน อบต.
2014-06-02 โครงการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2014-02-11 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรลกันตก บริเวณริมคลองเรือก หมู่ที่ 2-3
2013-12-24 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโดมอนเกประสงค์ วัดป่าธรรมโสภณ
2013-12-03 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) บริเวณด้านข้างศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้า ม.5
2013-12-02 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
2013-11-22 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลลานกีฬา ศูนย์สงครามพิเศษพิเศษ หมู่ที่ ๓
2013-11-22 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลลานกีฬา โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี หมู่ที่ ๕
2013-10-24 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ บริเวณกลุ่มบ้านนายลิ้มเซียง
2013-10-24 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557
2013-10-24 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บริเวณกลุ่มบ้านนายจรัญ โคกพาน
2013-10-24 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) บริเวณด้านข้างศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้า หมู่ ๕
2013-09-11 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๓ บริเวณศูนย์สุขภาพฯ ศูนย์สงครามพิเศษ
2013-09-11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2013-08-06 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อ คสล. ม.3 บริเวณกลุ่มบ้านนายหยวก มารศรี
2013-08-06 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บริเวณซอยกลุ่มบ้านนางน้อย ม่วงพวง
2013-03-01 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556
2012-07-23 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกส์ ม.6 ซอยสมประสงค์
2012-06-22 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ๔ ล้อ
2012-06-22 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งลูกข่ายเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย

FB banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11
banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17
banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23
banner24 banner25 banner26