ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2.png6.png2.png5.png2.png
วันนี้56
เมื่อวาน110
สัปดาห์นี้448
เดือนนี้322
รวม26252

Visitor Info

  • IP: 3.237.67.179

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

2
ราย

Login Form

ข่าวประกาศราคากลาง

2563-07-01 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้าน พ.ต.เสน่ห์ เที่ยงอินทร์
ร่างขอบเขต งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 คัน แบบบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
     ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์-แบบบรรทุกน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)
โครการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งราวกันตก (การ์ดเรล)หมู่ที่ 4 บริเวณเลียบคลองดาดคอนกรีต
โครงการก่อสร้างขยายถนน หมู่ที่ 3 บริเวณริมคลองเรือก ข้างสำนักงานตรวจ
โครงการก่อสร้างห้องสำนักงาน อบต. บริเวณโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่1
โครงการจัดทำป้ายประติมากรรมบอกชื่อซอยในตำบลทะเลชุบศร (ปร4-ปร5)
โครงการปรับปรุงป้าย อปท. และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑
โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรโดยปูยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
ตารางแสดงวงเงิน ราคากลางเครืองสูบน้ำ
ตารางแสดงวงเงินโครงการป้ายประติมากรรมบอกถนนและซอยในตำบลทะเลชุบศร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองคลัง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองช่าง)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปปช01ปรับปรุงที่ดินสาธารณะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนหย่อม)
ประกาศราคากลางปปช07CCTV
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ฯ

FB banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11
banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17
banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23
banner24 banner25 banner26