ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2.png6.png0.png7.png3.png
วันนี้143
เมื่อวาน126
สัปดาห์นี้269
เดือนนี้143
รวม26073

Visitor Info

  • IP: 3.237.67.179

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
ราย

Login Form

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2558

     ผลจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2558

 

ปี 2559

     ผลจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2559
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2559
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2559
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2559
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2559
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2559
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2559
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559

 

ปี 2560

     ผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560
     ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560
     ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
     ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2560

 

ปี 2561

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
     สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561

 

ปี 2562

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

 

ปี 2563

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

FB banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11
banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17
banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23
banner24 banner25 banner26