Black Ribbon
"ทะเลชุบศรน่าอยู่ เสริมสร้างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ควบคู่ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

นายก อบต.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับฯ โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 5  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
ขอเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุและค่่าแรงงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
ขอเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุและค่าแรงงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมคืนผิวจราจร หมู่ที่ 6  รายละเอียดข้อมูลคลิก....

กิจกรรมทะเลชุบศร

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560   ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560   เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ...
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนแนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนแนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่และเวลา

Time : 07:47 (am)

Date : 24/07/2017

Day : Monday

ปฏิทิน อบต.

July 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6