ติดต่อเรา

Contact image
ติดต่อ/ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
Address:
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Phone:
036-776-938 ต่อ 115
Fax:
036-776-938 ต่อ 119
Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.
Miscellaneous Information:

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

หัวข้อในการร้องเรียน

1. การทุจริตประพฤติมิชอบ
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. อื่นๆ

วิธีการติดต่อหน่วยงาน มีดังนี้

1.มาด้วยตนเอง ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
2.โทร 036-611438 โทรสาร. 036-611438
3.ทางเว็บไซต์ http://www.thalaychupsorn.go.th
4. Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
5.ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ติดต่อกองต่างๆในหน่วยงาน

1.  096-776-938 ต่อ 115  สำนักปลัด

2.  036-776-938 ต่อ 114  กองคลัง

3.  036-776-938 ต่อ 117  กองช่าง 

4.  036-776-938 ต่อ 120  กองการศึกษา

5.  036-776-938 ต่อ 122  กองสวัสดิการและสังคม

6.  036-776-938 ต่อ 125  กองสาธารณสุข

7.  036-776-938 ต่อ 119  FAX