องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.00 ณ หน้าห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.00 ณ หน้าห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more ...

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ คลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก บริเวณด

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ คลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก บริเวณด้านหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทานสำนักงานชลประธานที่ ๑

Read more ...

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรี ณ พระที่นั่งเย็น ช่วงเวลา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมเปิดเผยถึงศักยภาพและความพร้อมของลพบุรีเพื่อสานต่อเดินหน้าโครงการ ฯ เพื่อช่วยลดปัญหาความเห

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรี ณ พระที่นั่งเย็น ช่วงเวลา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมเปิดเผยถึงศักยภาพและความพร้อมของลพบุรีเพื่อสานต่อเดินหน้าโครงการ ฯ เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้สู่ชุมชน

Read more ...

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรและพนักงานได้เข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาดพระที่นั่งเย็นร่วมกับ กำลังพลทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณพระที่นั่งเย็นและทางเข้าหน้าหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรและพนักงานได้เข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาดพระที่นั่งเย็นร่วมกับ กำลังพลทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณพระที่นั่งเย็นและทางเข้าหน้าหมู่บ้าน

Read more ...

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี นำโดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนกว่า ๕๐๐ คน ร่วมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการปลูกปอเทืองและต้นทองอุไร ณ บร

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี นำโดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนกว่า ๕๐๐ คน ร่วมรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการปลูกปอเทืองและต้นทองอุไร ณ บริเวณสะพาน ๖ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลทะเลชุบศร

Read more ...

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร บูรณาการร่วมกับ จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน

    เมื่อวันที่ ๙ ธันวามคม ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้รับผิดชอบจัดบริการน้ำดื่ม ณ บริเวณหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตำบลทะเลชุบศร

Read more ...

กิจกรรม “ วันพ่อแห่งชาติ ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

กิจกรรม “ วันพ่อแห่งชาติ ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร 

Read more ...

โครงการจัดงาน “ วันพ่อแห่งชาติ ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

โครงการจัดงาน “ วันพ่อแห่งชาติ ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

Read more ...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระที่นั่งเย็นร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระที่นั่งเย็นร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี

Read more ...

ประกาศ เชิญชวนชาวทะเลชุบศรเข้าร่วม การประเมินความโปร่งใส (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช

ประกาศ เชิญชวนชาวทะเลชุบศรเข้าร่วม การประเมินความโปร่งใส (ITA) จากสำนักงาน  ป.ป.ช ของ อบต.ทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการกองสวัสดิการ

1.  โครงการ 1 แปลง 1 ครอบครัวกินได้ ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

2.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - ๙  ปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

3.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - ๙  ปี ๒๕๖๑   รายละเอียดเอกสารคลิก...  

4.  โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

5.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้ผลิตสินค้าOTOP    รายละเอียดเอกสารคลิก...

6.  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

7.  โครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

8. โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อันเป็นสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

9.  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของสตรี ตำบลทะเลชุบศรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

10.  โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

11.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

12. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    รายละเอียดเอกสารคลิก...

13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลทะเลชุบศรยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

14.  โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อบต.ทะเลชุบศร   รายละเอียดเอกสารคลิก...

15.  โครงการณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

16. โครงการจัดหาถังขยะเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและแยกขยะอันตรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

17. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการกองช่าง

โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง   รายละเอียดเอกสารคลิก...