ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือน

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือน  รายละเอียดเอกสารคลิก...

ภาพบรรยายคู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่วนตำบลทะเลชุบศร

ภาพบรรยายคู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่วนตำบลทะเลชุบศร    รายละเอียดเอกสารคลิก....

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งราวกันตก(การ์ดเรล) หมู่ที่ 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งราวกันตก(การ์ดเรล) หมู่ที่ 4   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกาศเรื่อง กำหนด วันเวลาและสถานที่ การออกหน่วยบริการประชาชน เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งบนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนพฤษภาคน 2562

ประกาศเรื่อง กำหนด วันเวลาและสถานที่ การออกหน่วยบริการประชาชน เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งบนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนพฤษภาคน 2562 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-9 ตำบลทะเลชุบศร จึงขอกำหนดวันเวลาและสถานที่ การออกหน่วยบริการประชาชนดังนี้    รายละเอียดเอกสารคลิก...

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.00 ณ หน้าห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.00 ณ หน้าห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more ...

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ คลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก บริเวณด

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ คลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก บริเวณด้านหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทานสำนักงานชลประธานที่ ๑

Read more ...

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรี ณ พระที่นั่งเย็น ช่วงเวลา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมเปิดเผยถึงศักยภาพและความพร้อมของลพบุรีเพื่อสานต่อเดินหน้าโครงการ ฯ เพื่อช่วยลดปัญหาความเห

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรี ณ พระที่นั่งเย็น ช่วงเวลา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมเปิดเผยถึงศักยภาพและความพร้อมของลพบุรีเพื่อสานต่อเดินหน้าโครงการ ฯ เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้สู่ชุมชน

Read more ...

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรและพนักงานได้เข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาดพระที่นั่งเย็นร่วมกับ กำลังพลทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณพระที่นั่งเย็นและทางเข้าหน้าหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรและพนักงานได้เข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาดพระที่นั่งเย็นร่วมกับ กำลังพลทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณพระที่นั่งเย็นและทางเข้าหน้าหมู่บ้าน

Read more ...

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี นำโดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนกว่า ๕๐๐ คน ร่วมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการปลูกปอเทืองและต้นทองอุไร ณ บร

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี นำโดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนกว่า ๕๐๐ คน ร่วมรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการปลูกปอเทืองและต้นทองอุไร ณ บริเวณสะพาน ๖ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลทะเลชุบศร

Read more ...