องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.00 ณ หน้าห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more ...

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรและพนักงานได้เข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาดพระที่นั่งเย็นร่วมกับ กำลังพลทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณพระที่นั่งเย็นและทางเข้าหน้าหมู่บ้าน

Read more ...

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ คลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก บริเวณด้านหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทานสำนักงานชลประธานที่ ๑

Read more ...

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี นำโดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนกว่า ๕๐๐ คน ร่วมรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการปลูกปอเทืองและต้นทองอุไร ณ บริเวณสะพาน ๖ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลทะเลชุบศร

Read more ...

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรี ณ พระที่นั่งเย็น ช่วงเวลา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมเปิดเผยถึงศักยภาพและความพร้อมของลพบุรีเพื่อสานต่อเดินหน้าโครงการ ฯ เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้สู่ชุมชน

Read more ...

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร บูรณาการร่วมกับ จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน

    เมื่อวันที่ ๙ ธันวามคม ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้รับผิดชอบจัดบริการน้ำดื่ม ณ บริเวณหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตำบลทะเลชุบศร

Read more ...