โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย) “นุ่งโจงพันผ้าขาวม้า แต่งไทย ไร้แอลกอฮอล์” ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561  โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี