กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระที่นั่งเย็นร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี