โครงการจัดงาน “ วันพ่อแห่งชาติ ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี