1.แบบรูปงานก่อสร้างห้องสำนักงานอบต. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องสำนักงาน อบต.ทะเลชุบศร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
2.สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
3.แบบรูปงานก่อสร้างห้องสำนักงานอบต.  รายละเอียดข้อมูลคลิก...