องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

       เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

รายละเอียดเอกสารคลิก