ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1.png6.png1.png7.png3.png
วันนี้97
เมื่อวาน161
สัปดาห์นี้430
เดือนนี้4067
รวม16173

Visitor Info

  • IP: 3.228.10.17

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
ราย

Login Form

 

 

 

ประเพณีสงกรานต์เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ปฏิทินไทยในขณะนี้ กำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี และเป็นวันหยุดราชการ ในช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกัน ทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้างความรู้สึกหวงแหนใน สาธารณสมบัติของสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่สถานที่ต่างๆ เป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นทำในสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิต กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชุมชนและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงได้ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อามรณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา ของเด็กได้เป็นอย่างดีซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและครู

ข่าวกิจกรรม อบต.

    งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2563

          งบรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563
          งบรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563
          งบรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
          งบรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
          งบรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
          งบรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
          

 

 

    งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2562

          งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562
          งบรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2562
          งบรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
          งบรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562
          งบรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2562...


FB banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11
banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17
banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23
banner24 banner25 banner26      

หนังสือราชการ สถ.