ดินสอพอง

            "ดินสอพอง" ลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตดินสอพอง ที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย

Read more ...

ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านท่ากระยาง

ประวัติงานช่างหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง

หมู่บ้านท่ากระยาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more ...