ประวัติงานช่างหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง

หมู่บ้านท่ากระยาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

                ช่างหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีประวัติทำการหล่อทองเหลืองมากกว่า 100 ปีมาแล้ว
ในหมู่บ้านท่ากระยาง มีศาลเจ้าพ่อเทพ ซึ่งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือการไหว้บูชาที่ขอในสิ่งต่าง ๆ ให้สมความปรารถนา และจะนำสิ่งของมาบูชา เช่น ไหว้ในทุกปี
คนในตำบลทะเลชุบศรจะจัดพิธีบวงสรวง เพื่อเป็นสิริมงคลและขอให้เจ้าพ่อคุ้มครองและดูแลชาวบ้านให้มีความสุข

                งานช่างหล่อทองเหลืองบ้านกระยาง เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำไร ทำนา ทำสวนเป็นอาชีพหลักและทำการหล่อทองเหลืองเป็นงานอดิเรกเป็นอาชีพเสริม
ใครที่ไม่ได้ทำนาทำไร่ก็จะมาทำทองเหลืองแทน โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากช่างชุมชนท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ทองเหลือง คือ โลหะชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี โดยมีทองแดงเป็นโลหะพื้นและมีสังกะสีผสม

 

ขอขอบคุณภาพจาก internet